Letní stanový tábor 2001

Cesta pravého rytíře

Základní údaje:

Termín: 23.července - 10. srpna 2001 (19 dní)

Na táboře bylo: 63 dětí + 15 pracovníků

Místo konání: Zruč nad Sázavou (louka u lesa, potok, koupání)

Image

I. Jaké byly naše plány:

Image​​​​

 

Během léta jsme se ocitli v imaginárním královstvíStředozem, kde mezi sebou zápasily jednotlivé družiny panských rodů o uvolněný královský trůn. Navíc měl každý možnost dosáhnout rytířského stavu, jestliže splnil náročné zkoušky a prokázal tak své dovednosti a znalosti.

Na náš tábor jezdí děti od 6 do 15 let a po celou jeho dobu bude o Vaše děti dobře postaráno po stránce výchovné, zdravotní i zájmové. S dětmi se dále setkáváme i během školního roku, jezdíme na hory, se staršími na vodu a podnikáme víkendové výpravy. Vyvrcholením naší činnosti je však letní tábor, kde rádi uvítáme i děti, které se našich akcí přes rok neúčastní.

Image

 

II. A jaká byla skutečnost?:

Image

To jsme My, panstvo Bobří Korouhve ...

Image

Zde jsme ještě netušili, jak veselé a zábavné chvíle si užijeme u mapy Středozemě ...

Image​​

Napjaté chvíle těsně před příchodem dětí při úvodním ceremoniálu...

Image

 

Abychom měli šanci stát se rytířem, museli jsme se řádně zdokonalit ...zde pro úpravu nadpisu

Image

Nesmírně oblíbené bylo luštění tajemných zpráv ...

Image

Dobře bylo i na puťáku ...

Image​​

A zase zpátky k dalším rytířským dovednostem ...

Image

 

Schyluje se však k bitvě o Středozem ...

Image

Image


 

Ani jedna z nepřátelských stran se nepřítele nebála ...

Image

Markrabě středozemský uznává svou porážku ...

A také nikoho nešetřila ...

Image

 

Vítězný rod Kamelotů při běžné svačině ...

Image

 

Rádi jsme si po létech opět zahráli drama "Sněhur a sedm trpaslic" ...

Image

 

Dovolte, abychom se představili - přichází šlechtici Bobří Korouhve ...

Image

Ctná, tichá, počestná a zbožná panna Bára z Vrbna

Image

 

Statečný, pracovitý a po večerech zábavný pan Petr Smíšek z Vrchovišť

Image

Ostrov klidu, lásky a počestnosti pan Přemysl z Vysočan

Image​​

 

Symbol dívčí touhy, věrný svému pánu pan komoří David z Valdštejna

Image

 

Hřmotný a udatný pan Eduard z Perštejna

Image​​


 

Nesmírně výmluvný stálý společník panstva pan Filip z Lomnice

Image

 

Jeho Milost Markrabě Středozemský, vévoda, rytíř Jiří z Roupova

Image

 

Tak nám to snad vyšlo ...

Příští rok Ahoj ve starém Egyptě!