Letní stanový tábor 2017

Proroctví Velkého Manitou

 

Základní údaje:

KDY : 19.7.- 4.8. 2017 (17 dní)

KDO : celkem 78 osob (64 dětí + 14 pracovníků)

KDE : oddílová táborová základna Zruč nad Sázavou

Jaké byly naše plány:

 

Poprvé se před námi objevují prérie i hory Severní Ameriky, kde žije mnoho různých Indiánských kmenů. Pod dohledem svého mocného boha, Velkého Manitou, musí Indiánské kmeny čelit mnoha nástrahám! Každý Indiánský kmen musí nasbírat a ulovit co nejvíce surovin a toto bohatství vyměnit za nová obydlí a rozšiřovat tak území svého kmene. Nejlepší z lovců a bojovníků se pak mohou stát novými náčelníky svých kmenů a nahradit tak starou a unavenou Radu Moudrých. Pouze ale, pokud prokáží, že jsou toho skutečně hodni!

A jak to bylo doopravdy?:

Hned na začátku jsme zjistili, že být Indiánem nebude nic lehkého!

Po mnoha letech bojů s bledými tvářemi, se každý Indiánský kmen potýká s nedostatkem zkušených válečníků a lovců. 

Stejně tak Rada Moudrých, která až doposud vládla a vedla společně všechny kmeny, je již stará a už nemá mnoho sil.
Proto jsme se shromáždili, abychom uctili Velkého Manitou a požádali ho o radu, co máme dělat, abychom opět byli silní a mohli jsme se postavit bledým tvářím.

Image

 

Velký Manitou nám skutečně dal radu!   

 

                                  Image

Každý kmen potřebuje nového náčelníka a tito náčelníci se stanou novou Radou Moudrých. Ale novým náčelníkem se může stát jen ten Indián, který…

 

 

 

… dokáže být ten nejrychlejší!

 

 

 

 

… dokáže být ten nejsilnější!

 

 

… dokáže, že nemá strach a vrhá se do všeho!

 

 

 

… dokáže překonat sám sebe!

A dokáže bojovat čestně a podle pravidel!

Jedině ti nejlepší z nejlepších, kteří dokáží splnit všechny úkoly Velkého Manitou, mohou být pak svým kmenem zvoleni a stát se náčelníky.

 

 

A které kmeny se vlastně do těchto úkolů pustily?

A samozřejmě byl i Bobratán! 
Tentokrát jsme si ho opravdu užili, protože byly Bobratány dva!!!
Jeden pro ty mladší z nás a jeden zase pro ty trošku starší.

A co Plápolák?!

No a jak to nakonec všechno dopadlo?...

Každý Indiánský kmen si dokázal ze svých řad zvolit toho nejlepšího, který se stal náčelníkem!
Hurá!

Máme novou Radu Moudrých!

A Velký Manitou navíc obdaroval každý kmen pokladem!


Děkujeme Ti, Velký Manitou! 

… bylo to prostě „bobřeboží“! ;-)