Letní stanový tábor 2015

Na vrchol pyramidy

Základní údaje:

KDY : 15. - 31.8.2015 (17 dní)

KDO : celkem 67 osob (52 dětí + 15 pracovníků)

KDE : oddílová táborová základna Zruč nad Sázavou

I. Jaké byly naše plány:

Během léta se ocitneme v rozsáhlé říši – egyptského faraona Jirsese I.. V zemi však nežije jen král, jeho úředníci a kněží, ale také obyčejní lidé, kteří se snaží zlepšit svůj život, dosáhnout lepšího postavení a zaujmout místo třeba až v samotné družině faraona – pokud ovšem prokáží, že jsou toho hodni. A řadě z nich se to také jistě podaří !

Image​​

Image

Po složení zkoušek v některé z chrámových škol bude mít každý otrok egyptský šanci stát se svobodným a vystoupat výše … a jestliže i jeho kmen bude dostatečně silný, je možné za pomoci egyptských bohů vystoupat až na samý vrchol pyramidy…

Image

Image

Image

A což teprve poklad země egyptské, který čeká v závěru našeho snažení!

Image

II. A jaké to bylo

Vaši rodiče to asi netušili, nicméně prodali vás do otroctví v zemi Egyptskozručské… Po absolvování cesty svobody jste se stali lidmi svobodnými, mocný faraon Jirses I. pro vás i otevřel chrámové školy, aby vám tak dal možnost vstoupit až do jeho družiny. A bojovalo se i o družinu nejúspěšnější, která dostala největší podíl na jeho pokladu, jež faraon milostivě mezi svůj lid rozdělil.

A některým – i když zdaleka ne všem – se podařilo!

Všechny chrámové školy byly obsazeny a už se vyrábělo, učilo a zase vyrábělo

A také jsme se chodili koupat, do leza…

A byl i oblíbený raft, puťák a třeba i HEGEŠ

A nemohla chybět ani největší soutěž - BOBRATÁN!

Jedni z nejlepších dosáhli i na vzácný Zlatý papyrus

Na závěr všeho snažení dosáhli někteří slavnostního jmenování do FARAÓNOVY DRUŽINY

Imhotepova Legie

Scarabeové

Horovy Oči

Vládci Nilu

Strážci Pyramid

Další spousty a spousty fotek již brzy v galerii na těchto stránkách – račte navštívit!

V roce 2016 čeká BOBŘÍ ZRUČ i na Tebe!